Rekencoach Marijke | Werkwijze
17
page-template-default,page,page-id-17,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Werkwijze

1 Aanmelding

Aanmelden kan via verschillende manieren:

Mail: info@rekencoach-marijke.nl

Telefoon: 0548 – 620296

Contactformulier

2 Intakegesprek

Het gesprek wordt gepland met ouders en het kind. Hier bespreken we de hulpvraag en maken we een plan van aanpak.

3 Diagnostisch gesprek

Een gesprek wat gehouden wordt met uw kind over het gemaakte werk op school. Uitgangspunt zou kunnen zijn de laatst gemaakte (CITO) rekentoets.

4 Evaluatie

Na een aantal rekencoach momenten kan terugkoppeling plaatsvinden naar de ouders. Desgewenst kan er contact gelegd worden met de leerkracht.

De ideale driehoek

De ideale driehoek

De ideale driehoek is de samenwerking tussen rekencoach, ouders en school.

Ons gezamenlijke doel is de leerling zo goed mogelijk helpen. Wanneer we hetzelfde doel voor ogen hebben en hier gestructureerd aan werken krijg je de beste resultaten!

Vanaf welke leeftijden kan ik hulp bieden?

Het kan zijn dat een leerling in groep 1 of 2 van de basisschool al moeite heeft met cijfers en tellen, of slechte scores haalt bij de cito’s. Het bieden van hulp, veelal in spelvorm, is dan al mogelijk.

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is het soms best lastig om huiswerk te maken. Hoe moet je plannen en hoe moet je leren? Extra instructie, aandacht en een stukje huiswerkbegeleiding kan hen dan net het zetje in de goede richting geven.

Rekenen/wiskunde, Nederlands taal of een ander vak op het voortgezet onderwijs kan best pittig zijn. De toetsen zijn belangrijk voor je beroepskeuze. Extra inoefening is dan best wel fijn. Is een leerling gemotiveerd? Dan kan extra hulp ingezet worden.

Bent u volwassen en hebt u moeite met lezen of rekenen? Dan kan ik u hulp bieden bij dingen waar u tegenaan loopt. Ik heb hier eerder ervaring mee opgedaan door hulp te bieden aan volwassenen op het Educatieve centrum.

Kortom: Hulp is mogelijk van 4 – 60+ jaar.

Wilt u meer informatie, bel dan gerust even.